LEADER

A LEADER francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés, melyet az Európai Közösság 1991-ben indított útjára, a vidéki területek gazdasági, társadalmi és környezeti problémáinak kezelésére. A LEADER lényege, hogy a helyi erőforrásokra építve valósítson meg fejlesztéseket, így a helyi önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek összefogására épít. A helyi közösségeknek a program tényleges döntési jogköröket is ad, az egyes LEADER közösségek saját stratégiáik mentén dönthetnek saját maguk a pénz felhasználásáról.

A LEADER Közösségi kezdeményezés alappillérei:

  • Területalapú fejlesztés
  • Alulról építkező megközelítés
  • Három oldalú partnerség: a vállalkozói, a civil és a közszféra összefogása
  • Innováció
  • Integrált ágazati megközelítés
  • Hálózati működés
  • Kooperáció

Tény, hogy a LEADER egyre fontosabb része a Közös Agrárpolitikának, amit mi sem mutat jobban, mint a LEADER forrásainak növekedése. A 27 tagállam immár 13,78 milliárd eurót juttathat a helyi akciócsoportoknak, ezzel együtt minden nemzeti vidékfejlesztési programban is helyet kellett biztosítani a négyes tengelynek, azaz a LEADER programnak.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) az UMFT-vel párhuzamosan 2007-2013 közötti időszakban intézkedésein keresztül további mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelő támogatás lehívását teszi lehetővé, jórészt az agrárium versenyképességét javító, illetve a természeti és a vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra. Magyarországon először az UMVP 4. tengelyét adó LEADER program keretében van mód arra, hogy állami, illetve EU fejlesztési forrásokról alapvetően a helyi közösségek, saját fejlesztési elképzeléseik szerint döntsenek. Az elmúlt években 96 helyi vidékfejlesztési közösség alakult, ennek keretében 3020 kisebb-nagyobb település kapcsolódhatott be a programba. A LEADER programról részletesebb és folyamatosan frissülő információkat itt talál.